Schoolraad

De Schoolraad is een verplicht overlegorgaan en bespreekt bepaalde thema’s die van belang zijn voor de hele school.

De schoolraad van betekenis voor de school

De taak van de schoolraad is om thema’s die betrekking hebben op de school grondig te bespreken, iedereen correct te informeren en het schoolbestuur te adviseren. De eindbeslissing blijft wel steeds bij het schoolbestuur liggen.
Het kan hierbij bijvoorbeeld gaan over het schoolreglement, studieaanbod, schoolvervoer, schoolwerkplan, …)

De schoolraad heeft ook de verplichting om te communiceren over de standpunten die de schoolraad inneemt. Tijdens de vergaderingen van de Vriendenkring zal er een terugkoppeling van de schoolraad gebeuren en de verslagen zijn beschikbaar op de website.

Samenstelling van de schoolraad

De schoolraad bestaat uit minimum twee vertegenwoordigers van personeelsleden, ouders en vertegenwoordigers uit de ruimere omgeving van de school (de sociale, economische en culturele milieu’s).
De directeur woont de vergaderingen van rechtswegen bij met raad en daad.

Om de 4 jaar zijn het nieuwe verkiezingen.
Er is 1 schoolraad voor de twee vestigingen van GO SHIL!.

Huidige schoolraad

  • Directeur – Willem Mestdagh
  • Voorzitter – Karen Jedema
  • Ouders – Machteld Hofmans, Bram Cuyt, Karen Jedema
  • Personeel – Pieter-Jan Lenaerts, Greet De Ceuster, Marijke Van Der Aerschot
  • Gecoöpteerden – Tom Engelborghs, Nora Maroc

Vragen, opmerkingen,suggesties?

Laat het ons zeker weten via schoolraad.goshil@gmail.com

Verslagen

De schoolraad heeft de verplichting om kennis te geven van wat er besproken wordt en welk advies er gegeven wordt. De verslagen (zonder gevoelige inhoud) kan je hieronder terugvinden.

Verslagen 2018 – 2019