Lid worden

Elke ouder kan zich aansluiten bij de Vriendenkring, op eender welk moment van het schooljaar. Vul het online lidmaatschapsformulier in of vraag een papieren versie op school.

Als lid van de Vriendenkring zal je volledig vrijblijvend:

  • Uitnodigingen krijgen om de 2-maandelijkse vergadering bij te wonen
  • Het verslag ontvangen van de vergadering
  • Deel kunnen nemen aan projectgroepen om activiteiten uit te werken
  • Uitnodigingen krijgen om je op te geven als helpende hand tijdens schoolactiviteiten of klasactiviteiten

Als lid kan je actief betrokken zijn op drie verschillende vlakken. We lichten ze hieronder graag toe. Je bepaalt volledig zelf in welke mate je je wil en kan engageren.

Vergaderingen Vriendenkring (tweemaandelijks)

Rond de tafel zit het bestuur, leden van de Vriendenkring, enkele leerkrachten en de directie.

Op de agenda staat de organisatie van activiteiten en worden er thema’s besproken die vanuit de school of door de ouders zijn aangegeven. Tevens kan je je mee opgeven voor allerlei projectgroepen/vertegenwoordiging die worden gecoördineerd door de Vriendenkring.

Helpende hand tijdens schoolactiviteiten (halloween, sponsorloop, …)

Vele helpende handen, maken schoolactiviteiten voor iedereen telkens een leuk gebeuren en zorgen ervoor dat ze ook kunnen blijven bestaan. Hopelijk wil/kan ook jij je een uurtje vrij maken en mee de handen uit de mouwen steken. Uiteraard is er steeds inspraak in de taken en moment(en) waarvoor je je wil opgeven. Het is bovendien een leuke gelegenheid om andere ouders en de leerkrachten beter te leren kennen.

Helpende hand in de klas of tijdens uitstappen

Als helpende hand ondersteun je de leerkrachten bij activiteiten tijdens de schooluren zoals bijvoorbeeld ondersteuning bieden bij het omkleden tijdens de zwemlessen, knutselen, muziek, lezen, zingen, enz. Hiervoor kan je je zowel occasioneel als op regelmatige basis kandidaat stellen.

Heb je nog vragen of bemerking, kan je de Vriendenkring altijd contacteren per mail (vriendenkring.vlindertuin@gmail.com) of steek een briefje in de gele brievenbus op school.