Lid worden

Elke ouder kan zich aansluiten bij de Vriendenkring, op eender welk moment van het schooljaar. Vul het online lidmaatschapsformulier in of vraag een papieren versie op school.

Heb je nog vragen of bemerking, kan je de Vriendenkring altijd contacteren per mail (vriendenkring.vlindertuin@gmail.com) of via het contactformulier of steek een briefje in de gele brievenbus op school.

Keuze lidmaatschap

Welke rol je wenst op te nemen, bepaal je volledig zelf in functie van je eigen tijd en interesses. Dit kan ook ten allen tijden gewijzigd worden.

We lichten de verschillende mogelijkheden graag nog even toe.

Actieve leden
Als actief lid neem je samen met het bestuur en afvaardiging van de school, deel aan de vergaderingen die ongeveer tweemaandelijks worden georganiseerd. Op de agenda staat de organisatie van activiteiten en worden er thema’s met de directie en/of leerkrachten besproken die vanuit de school of door de ouders zijn aangegeven. Tevens kan je je mee opgeven voor allerlei projectgroepen/vertegenwoordiging die worden gecoördineerd door de Vriendenkring.

Helpende hand tijdens schoolactiviteiten
Als helpende hand steek je een handje toe tijdens activiteiten zoals bijvoorbeeld een uurtje mee de toog of het eetkraampje bemannen, helpen bij de opbouw of afbraak, ondersteuning bij animatie enz.
Vele helpende handen, maken deze activiteiten voor iedereen telkens een leuk gebeuren en zorgen ervoor dat ze ook kunnen blijven bestaan. Bovendien leer je zo ook heel wat ouders, kinderen en leerkrachten wat beter kennen.
Er is steeds inspraak in de taken en momenten die je je wil opgeven.

Helpende hand in de klas of tijdens uitstappen
Als helpende hand ondersteun je de leerkrachten bij activiteiten tijdens de schooluren zoals bijvoorbeeld ondersteuning bieden bij de het omkleden tijdens de zwemlessen, knutselen, muziek, lezen, zingen, enz.
Hiervoor kan je je zowel occasioneel als op regelmatige basis kandidaat stellen.