Vriendenkring

 

Symbool Vriendenkring

Wat is De Vriendenkring?

De Vriendenkring is een groep ouders die zich inzetten voor de school. Zij organiseren activiteiten waar ouders en kinderen elkaar buiten de schooluren kunnen ontmoeten en proberen voor de school ook financieel een steentje bij te dragen door allerlei activiteiten en verkoopacties. Tweemaandelijks en in functie van de geplande activiteiten, komen we samen om dit alles voor te bereiden en te plannen, maar ook om vanuit het standpunt van de ouders mogelijke verbeterpunten of pluimen mee te geven aan de school.

De afgelopen jaren organiseerden we o.m. een Halloweenwandeling, een brunch en spaghettifestijn, een bloembollen-, pannenkoeken- en kippenverkoop. Ook namen we deel aan de ‘grote voorleesweek’ en ondersteunden we mee het 10 op 10 project op school.

De opbrengsten van deze activiteiten gaan steeds integraal naar de school. Op die manier konden we de voorbije jaren o.m. de wandelrupsen, de muziekinstallatie, de kindvriendelijke vuilnisbakken, de trampoline, de fietsjes en hun garage, de goals en spelmateriaal voor de lagere school financieren.

Wat is het verschil met de schoolraad?

Een schoolraad overlegt met de directeur en geeft advies. Hij bestaat uit minimum twee vertegenwoordigers van personeelsleden, ouders en vertegenwoordigers uit de ruimere omgeving van de school (de sociale, economische en culturele milieus). Ook leerlingen kunnen betrokken worden bij de schoolraad. De directeur woont de vergadering van rechtswege bij. Vanuit de Vriendenkring worden er regelmatig punten aangekaart die meegenomen worden naar de schoolraad.

Eén Vriendenkring?

De Vriendenkring is een VZW en deze werkt voor de beide scholen. Twee jaar geleden werd er echter beslist om aparte vergaderingen te organiseren om ons meer te kunnen focussen op de werking van elke school apart. De vergaderingen van de Vriendenkring Vlindertuin gaan dus gewoon op onze school door. Opbrengsten van de verschillende activiteiten gaan volledig naar de school waarvoor ze georganiseerd werden. We blijven wel één VZW omdat dit financieel een aantal voordelen heeft.

Maar wel twee bestuursploegen…

Om alles werkbaar te houden is er beslist om vanaf september 2016 met twee bestuursploegen te werken, één ploeg voor de Louizastraat en één ploeg voor de Vlindertuin. Het bestuur van de Vlindertuin bestaat uit:

 

Bestuur Vriendenkring

Van links naar rechts:

Voorzitter: Freddy Suy

Ondervoorzitter: Kathleen Verreth

Penningmeester: Véronique Jacobs

Secretaris: Anneleen Aerts

 

Hoe kan je aansluiten?

Alle ouders zijn steeds welkom op de vergaderingen van de Vriendenkring. De data waarop we samenkomen staan steeds vermeld op de tweemaandelijkse nieuwsbrief van de school. Je kan ook een mailtje sturen en dan bezorgen we je met plezier alle nodige informatie.

Wens je niet deel te nemen aan de vergaderingen, maar kan je wel eens een handje toesteken op één of ander evenement? Super! Laat ons dat ook even weten, dan nemen we je op in onze mailinglijst. Bij elke activiteit zal je dan, vrijblijvend, de vraag gesteld worden of je al dan niet kan komen helpen.

Contactgegevens: e-mail: vriendenkring.vlindertuin@gmail.com