Het GO! zet in op het samen leren samenleven op basis van respect, openheid, gelijkwaardigheid, oprechtheid, betrokkenheid en engagement, waarden die de bouwstenen vormen voor opvoeding tot actief burgerschap.

Pegagogisch project

Visie van het GO!

Het GO! wil de school van zijn dromen realiseren. Dit houdt het volgende in:

 • De school van de toekomst biedt kwaliteitsvol onderwijs aan een culturele mix van leerlingen en cursisten.
 • De school is een prettige leer- en leefomgeving waarin kinderen, jongeren en volwassenen samen leren samenleven op basis van wederzijds respect en gelijkwaardigheid.
 • De school als pluralistische entiteit weerspiegelt de maatschappij en zet in op gelijke onderwijskansen. Ze focust op het brede maatschappelijke leven en stelt het welbevinden van iedereen centraal.
 • De school zet haar deuren open voor de wereld en maakt een leven lang en levensbreed leren mogelijk.
 • De school van de toekomst is een nieuwe leeromgeving die de modernste ICT-applicaties overal en voor iedereen ter beschikking stelt in een toegankelijk multifunctioneel en duurzaam schoolgebouw.
 • De school van de toekomst is volledig geïntegreerd in de maatschappij, ze heeft nauwe banden met de bedrijfswereld en de culturele, sociale en economische sectoren.
 • In de school van de toekomst werkt de leerkracht inspirerend. De leerkracht maakt de jongeren wegwijs in een ambitieus leerproces met als doel maximale leerwinst te realiseren, rekening houdend met de talenten, interesses en individuele leermogelijkheden van elkeen.

Visie Muzische vorming

 • Totale ontwikkeling van het kind ondersteunen door clichés te doorbreken. We Werken procesgericht.
 • Leerlingen kunnen hun individuele creativiteit ontplooien. We zien kinderen hun talenten groeien door middel van experimenteren en geven hierbij ondersteuning.
 • Door eenheid en klasdoorbrekend werken krijgen onze leerlingen deze ontwikkelingskansen. Er is een horizontale samenhang waarbij leerkrachten bewaken dat alle MuVo-domeinen aan bod komen rekening houdend met het kunnen van het kind en de leeftijd.
 • We werken van impressie naar experimenteren met technieken en laten de kinderen dan aan de slag gaan met een open uitdagende opdracht.
 • De leefwereld van het kind staat centraal. Zodat het kind zijn creatieve vormgeving ongeremd kan uiten.  Er zijn geen foute creaties mogelijk. Dat zorgt voor plezier en genieten van hun eigen creaties.

Visie speelplaats

   De werkgroep speelplaats is momenteel bezig met het ontwerpen van een speelplaatsvisie.
   Deze kan je binnenkort hier lezen.