Het GO! zet in op het samen leren samenleven op basis van respect, openheid, gelijkwaardigheid, oprechtheid, betrokkenheid en engagement, waarden die de bouwstenen vormen voor opvoeding tot actief burgerschap.

Pegagogisch project

samen leren samenleven-ons pedagogisch project

Visie van het GO!

Het GO! wil de school van zijn dromen realiseren. Dit houdt het volgende in:

 • De school van de toekomst biedt kwaliteitsvol onderwijs aan een culturele mix van leerlingen en cursisten.
 • De school is een prettige leer- en leefomgeving waarin kinderen, jongeren en volwassenen samen leren samenleven op basis van wederzijds respect en gelijkwaardigheid.
 • De school als pluralistische entiteit weerspiegelt de maatschappij en zet in op gelijke onderwijskansen. Ze focust op het brede maatschappelijke leven en stelt het welbevinden van iedereen centraal.
 • De school zet haar deuren open voor de wereld en maakt een leven lang en levensbreed leren mogelijk.
 • De school van de toekomst is een nieuwe leeromgeving die de modernste ICT-applicaties overal en voor iedereen ter beschikking stelt in een toegankelijk multifunctioneel en duurzaam schoolgebouw.
 • De school van de toekomst is volledig geïntegreerd in de maatschappij, ze heeft nauwe banden met de bedrijfswereld en de culturele, sociale en economische sectoren.
 • In de school van de toekomst werkt de leerkracht inspirerend. De leerkracht maakt de jongeren wegwijs in een ambitieus leerproces met als doel maximale leerwinst te realiseren, rekening houdend met de talenten, interesses en individuele leermogelijkheden van elkeen.

Visie Muzische vorming

 • Totale ontwikkeling van het kind ondersteunen door clichés te doorbreken. We Werken procesgericht.
 • Leerlingen kunnen hun individuele creativiteit ontplooien. We zien kinderen hun talenten groeien door middel van experimenteren en geven hierbij ondersteuning.
 • Door eenheid en klasdoorbrekend werken krijgen onze leerlingen deze ontwikkelingskansen. Er is een horizontale samenhang waarbij leerkrachten bewaken dat alle MuVo-domeinen aan bod komen rekening houdend met het kunnen van het kind en de leeftijd.
 • We werken van impressie naar experimenteren met technieken en laten de kinderen dan aan de slag gaan met een open uitdagende opdracht.
 • De leefwereld van het kind staat centraal. Zodat het kind zijn creatieve vormgeving ongeremd kan uiten.  Er zijn geen foute creaties mogelijk. Dat zorgt voor plezier en genieten van hun eigen creaties.

Onze visie voor de toekomstige speelplaats. Heraanleg speelplaats (2019-2020)

Onze leerlingen brengen veel tijd door op school. Een gevarieerde dagplanning waar er een balans is tussen klassikale inspanningen en ontspannende speeltijden is daarom van groot belang. We hanteren drie pijlers waar wij duidelijk het accent op willen leggen:

 •  Een ecologische inrichting waar kinderen uitgedaagd worden en spontaan tot spel, beweging en rust komen.
 • Een gevarieerd aanbod dat voldoet aan de behoeften van elke leerling.
 • Een multifunctionele speelplaats die kan dienen als verlengde van het klaslokaal.

Onze (vernieuwde) speelplaats in BS GO Shil! De vlindertuin is opgedeeld in verschillende avontuurlijke en spelvriendelijke zones die elk een eigen functie hebben. Deze speel- en leerzones worden op natuurlijke wijze afgebakend door diverse ondergronden en plantengroei. Er wordt aandacht geschonken aan doordachte beplanting die in dienst staat van de lokale fauna. Deze ecologische inrichting geeft visuele en akoestische rust evenals waarde aan de ruimtelijke opbouw van de speelplaats als natuurbeleving bij de kinderen. Het is een aantrekkelijke plek met duidelijke afspraken en een goed doordacht beleid. De regelgeving omtrent veiligheid wordt nauwlettend opgevolgd.  Dit betreft de indeling van de speelplaats en alle andere elementen die daar te vinden zijn.

De speelplaats moet een ruimte zijn waar kinderen graag vertoeven. Ze worden geprikkeld of nét ontprikkeld. Het gevarieerde aanbod zal de speelwaarde en leerkansen bij kinderen verhogen. De diverse speelgelegenheden in en rond de zones creëren kansen waar de vaardigheden beweging, creativiteit, (oplossingsgericht) denken, fantasie, samenspel en bezinning aan bod komen. Elk kind moet zich kunnen ontplooien in zijn eigen vaardigheden. De speeltijd draagt ook bij aan het groeiproces van het sociaal functioneren.

Onze speelplaats is een speel-, leer-, en leefplaats. Het is als het ware een verlengstuk van de klas. De goede inrichting geeft kansen om diverse lessen buiten te geven. Buiten leren heeft een positieve invloed op kinderen. Dat loopt uiteen van gezondheidsvoordelen tot het beter opnemen van de lesstof, bewegingsvrijheid en akoestische vrijheid. Leerlingen die moeilijkheden ondervinden in de klas om wat voor reden ook, kunnen buiten schitteren door de prachtige eigenschappen die ze hebben.

Ook externe partners maken gebruik van de speelplaats.