Wij zijn KiVa

Wij zijn een KiVa-school, maar wat is KiVa?

KIVA

‘KiVa’ betekent in het Fins ‘fijn’ of ‘leuk’ en is bovendien de naam van het wetenschappelijk onderbouwd antipestprogramma. KiVa heeft als belangrijkste doel het welbevinden op school te versterken en pest- en cyberpestproblemen te voorkomen (preventie) en op te lossen.

KiVa versterkt de sociale vaardigheden van de leerlingen en ook leerkrachten voelen zich beter. Aangezien KiVa-leerkrachten pestproblemen beter aanpakken en meer vertrouwen krijgen, werkt dit de positieve sfeer in de klas en op school in de hand.
Scholen die met KiVa aan de slag gaan, krijgen alles in handen om de pestcijfers in hun school te doen dalen. Niet voor even maar op lange termijn: KiVa-scholen krijgen het voor mekaar dat kinderen, leerkrachten en ouders hun school als een veilige, aangename en stimulerende omgeving ervaren.
Leerlingen zitten er goed in hun vel, het vertrouwen in elkaar stijgt en ze kunnen beter op een positieve manier met elkaar omgaan.

Dit is wat onze kinderen van het derde leerjaar vertellen over pesten:

“Pesten is niet oké en dat moet je duidelijk maken.”
“We kwetsen elkaar niet.”
“Nooit meer pesten.”
“Pesten is BOE en KiVa is GOE!”
“Pesten is vreselijk.”
“We lachen niemand uit.”
“We vechten niet en we kwetsen niet met woorden.”
“We houden van elkaar!”
“Haten is niet oké.”
“Een ruzie of probleem uitpraten is de beste oplossing.”

Comments are closed.